روستای باغ معروف

روستای باغ معروف

عناوین مطالب وبلاگ
- حق قسم در قسامه
- تعداد قسامه در اعضا
- قصاص یا دیه در قسامه اعضا
- مفهوم عدد در قسامه
- برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
- مبانى حکم دیه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات
- روایات تشریع دیه
- نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد
- روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى
- روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم
- پایین‏تر بودن ارزش زن نسبت‏ به مرد
- پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى
- بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه
- ماهیت حقوقى عملیات بازار باز
صفحه قبل 1 صفحه بعد